W ramach prowadzonej działalności detektywistycznej świadczymy usługi dla potrzeb prowadzonych spraw rozwodowych.

Materiałem dowodowym w sprawie jest sprawozdanie z realizowanych czynności wraz z fotografiami i nagraniami video.

Oferujemy również kontakt z doświadczonymi adwokatami, specjalizującymi się w tego typu problematyce.

W toku prowadzonych przez nas czynności oraz po ich zakończeniu gwarantujemy pełną dyskrecję i zachowanie całkowitej tajemnicy – do czego obliguje nas art. 12 Ustawy o usługach detektywistycznych.

 
Agencja Detektywistyczna 
KONWÓJ Sp. z o.o.
ul. Grażyny 6
31-217 Kraków

KRS : 0000310627
NIP : 677-231-78-98
REGON : 120785420
Kapitał zakładowy : 50 000 PLN


 

Agencja Detektywistyczna
Prywatny Detektyw
Usługi Detektywistyczne
   Polska
Kraków
Warszawa
Katowice
Poznań
Łódź
  Wywiad gospodarczy
Rozwody
Poszukiwania
Windykacja
Wywiadownia
  Badania antypodsłuchowe
Zabezpieczenia antypodsłuchowe
Wykrywanie podsłuchu
Testy DNA
Sprawdzanie wiarygodności klientów
designed by keydesigner.eu